Haagse lof voor Mensje van Keulen

Den Haag kent een respectabel aantal literaire bekroningen, waaronder de prestigieuze Constantijn Huygens-prijs die op 18 januari wordt uitgereikt aan Mensje van Keulen voor haar hele oeuvre. De prijs is vernoemd naar de zeventiende eeuwse Haagse dichter, geleerde en diplomaat. De hofstad heeft meer grote schrijvers en dichters voortgebracht, maar een Louis Couperus-prijs is er nooit van gekomen.

De historie van de Haagse literaire bekroningen gaat terug tot eind jaren veertig, de tijd van gelauwerde schrijvers en dichters als A. Roland Holst, J.C. Bloem, Willem Elsschot en Simon Vestdijk. De prijzen worden al vanaf het begin gefinancierd door Den Haag en toegekend door de Jan Campert-stichting. Deze is in 1947 door het stadsbestuur opgericht 'ter blijvende herdenking van de strijd der Nederlands letterkundigen in de jaren 1940-1945 tegen de Duitse bezetting'. De naar verzetsdichter Jan Campert vernoemde prijs voor poëzie, de Constantijn Huygens-prijs (oeuvre) en de F. Bordewijk-prijs (proza) waren de eerste bekroningen die de stichting jaarlijks toekende. Ze behoren met de prijzen van de Maatschappij der Nederlande Letterkunde en de P.C. Hooft-prijs tot de oudste literaire prijzen die tot op de dag van vandaag in ons land worden uitgereikt. Later verruimde de Jan Campert-stichting haar doelstellingen en voegde de G.H. ’s-Gravesande-prijs (literaire verdiensten), de Nienke van Hichtum-prijs (jeugdboeken) en de J. Greshoff-prijs (essays) aan haar prijzenpakket toe. Met de prijzen is per jaar 30.000 euro gemoeid, waarvan 10.000 euro is gereserveerd voor de winnaar van de Constantijn Huygens-prijs. 

Louis Couperus  De enige echte, want geboren Hagenees naar wie een van de Campert-prijzen is vernoemd, is de dichter/geleerde Constantijn Huygens. De overige naamgevers hebben korte of langere tijd in de stad gewoond of gewerkt. Het is niet bekend of Den Haag ooit heeft overwogen de naam van een andere beroemde stadgenoot aan een literaire prijs te koppelen, die van Louis Couperus (Eline Vere, De stille kracht, De boeken der kleine zielen etc.). Er waren wel plannen voor, door de schrijver zelf testamentair vastgelegd, maar deze zijn door gebrek aan middelen nooit van de grond gekomen. Wel is er de bescheiden Louis Couperuspenning van het aan de auteur gewijde genootschap en museum. Bas Heijne kreeg de penning in 2013 voor zijn essay Angst en schoonheid. Louis Couperus, de mystiek der zichtbare dingen. Op 18 januari wordt dit werk opnieuw bekroond, dan met de J. Greshoff-prijs van de Jan Campert-stichting. Waarmee een van Nederlandse grootste romanciers toch een plekje krijgt op het aanstaande Haagse literaire prijzenbal.

De winnaars van de Jan Campert-prijzen 2015 zijn: Mensje van Keulen (Constantijn Huygens-prijs), Piet Gerbrandy (Jan Campert-prijs), Jan van Mersbergen (F. Bordewijk-prijs), Bas Heijne (J. Greshoff-prijs), literair productiehuis Behoud de Begeerte (G.H. 's-Gravesande-prijs).

Deel deze pagina