Friese literatuurprijs: plattelandsroman opnieuw uitgevonden

De Gysbert Japicxpriis (10 oktober) is met 10.000 euro de grote prijs van de Friese literatuur. De naam verwijst naar de zeventiende-eeuwse Friese renaissancedichter Gysbert Japicx, geboren in Bolsward. Dat is ook de plek waar tweejaarlijks de prijsuitreiking plaatsvindt. Winnaar van deze editie is de schrijver Koos Tiemersma die zijn bekroonde roman Einum alvast in het Nederlands heeft vertaald.

Friesland is de enige provincie met een eigen literatuurprijs. Elders in het land worden ook regionale cultuurprijzen toegekend, maar deze zijn niet uitsluitend gericht op de letteren in eigen (streek)taal. De Gysbert Japicxpriis is in 1947 ingesteld door het provinciaal bestuur van Friesland. Het prijsbedrag bedroeg toen 500 gulden (225 euro), maar dat is inmiddels uitgegroeid tot 10.000 euro plus een vertaalsubsidie van 5000 voor werk van de winnaar. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt, de ene keer voor proza, de andere voor poëzie. Het nu bekroonde boek Einum van auteur Koos Tiemersma (geschreven onder het pseudoniem Froon Akker) is een roman die volgens de jury op een heel intelligente manier de plattelandsroman opnieuw uitvindt. Het toont een kleine dorpsgemeenschap van toevallig naast elkaar wonende mensen in een uithoek van Fryslân. ‘De fysieke omgeving is nogal troosteloos, en tragiek is zeker aan orde. Maar Einum is tegelijk een roman vol sociaal gevoel, warmte en mededogen. En humor! Het is een van de zeldzame romans in het aanbod die niet op een anekdotische of nostalgische manier met het verleden omgaat. Bovendien zijn zowel het wisselende perspectief van opeenvolgende generaties vertellers als de meeslepend-lange zinnen van een on-Friese, zelfs on-Nederlandse allure.’

Koos Tiemersma (1952) schrijft al sinds begin deze eeuw literair proza, waaronder in 2007 Mind Games, het Friese boekenweekgeschenk. In 2010 besloot hij zijn boeken alleen nog maar als e-book uit te geven, maar op die beslissing is hij teruggekomen. Einum is vanwege de toekenning van de prijs nu ook op papier verschenen, in twee talen.


Deel deze pagina