Erepenning Akademie van Kunsten voor Remco Campert

Remco Campert heeft voor zijn bijdrage aan de kunsten de eerste erepenning van de Akademie van Kunsten in ontvangst genomen. Het is een blijk van waardering van vijftig collega’s die de 88-jarige schrijver ‘graag wat wilden teruggeven’. Onlangs kondigde Campert aan te zullen stoppen met schrijven.

Campert kreeg de erepenning uit handen van Gijs Scholten van Aschat, voorzitter van de Akademie van Kunsten. Hij prees het werk van de laureaat als 'een spiegel van zijn tijd. Verschillende naoorlogse generaties zijn met zijn literatuur opgegroeid en verscheidene van zijn prachtige zinnen zijn gemeengoed geworden in menig huishouden. Met een ogenschijnlijke maar onnavolgbare eenvoud weet Campert een bijzonder levensgevoel te vangen. (…) Jouw woorden, zinnen en gedachten zijn in de laatste 65 jaar gestaag als zachte regen op ons neergedaald. Hebben zich in onze ziel genesteld en zijn deel van ons geworden. Deel van ons land en dus deel van wie wij zijn. Je bent niet meer van jezelf alleen, langzaam heb je alles weggegeven. Zodoende willen wij, je collega's, je graag wat terug geven.’

De Akademie van Kunsten is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en is in 2014 opgericht. De vijftig leden zijn uit de hele breedte van de kunsten afkomstig. Doel van de Akademie is onder meer het bevorderen van de interacties tussen wetenschap en kunst. De penning, ontworpen door Irma Boom, is in het leven geroepen voor mensen die zich in Nederland zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de kunsten. Hij zal tweejaarlijks worden uitgereikt.


Deel deze pagina