Over Dutch Heights

Een platform voor kunst- en cultuurprijzen in Nederland, wat betekent dat? In de eerste plaats is er nu een plek waar het werk van laureaten uit uiteenlopende disciplines samenkomt en in een historisch kader wordt geplaatst. Dat maakt het versnipperde prijzenlandschap overzichtelijker én toegankelijker. Daarnaast zeggen die talrijke bekroningen bij elkaar veel, zo niet alles over het culturele klimaat in ons land. Ook dat is een goede reden om deze multimediale staalkaart samen te stellen en actueel te houden. Al met al opent Dutch Heights onvermoede vergezichten op hoogtepunten van de Nederlandse cultuur, van architectuur tot podiumkunsten.

Prijzen Dutch Heights bouwt aan een zo compleet mogelijk overzicht van Nederlandse kunst- en cultuurprijzen. Ook stipendia kunnen als prijs worden meegenomen. IJkpunt voor vermelding op de website is 2010. Prijzen die sinds 2010 niet meer zijn uitgereikt, vallen buiten de context. Het jaartal dat de uitreikende organisatie aan de prijs koppelt (AKO Literatuurprijs 2013), is bepalend voor de plek in het overzicht. 

Laureaten De laureaten worden op een aparte pagina uitgelicht als er een juryrapport of vergelijkbare toelichting beschikbaar is. Is dat niet het geval, dan wordt volstaan met vermelding van de naam van de winnaar en eventuele link naar zijn of haar eigen website.

Jury De namen van de juryleden staan op alfabetische volgorde. De eerste naam is doorgaans die van de voorzitter. 

Agenda De 'prijzenkalender' helpt organisaties bij de planning van hun activiteiten en nieuwsmomenten. Ook media en andere partijen die willen inhaken op nominaties en uitreikingen, hebben baat bij een vroegtijdige melding. Voor de volledigheid en de juistheid van de agenda is de redactie afhankelijk van de input van de organisaties.   

Prijs toevoegen De informatie op Dutch Heights is met zorg samengesteld en wordt constant verrijkt. Organisaties die ook hun prijs vermeld willen zien, zijn uitgenodigd contact op te nemen via office@dutchheights.nl.

Initiatiefnemers Dutch Heights is een particulier initiatief. Het platform wil op een positieve en inspirerende manier aandacht vragen voor het artistieke en creatieve toptalent in Nederland, en het belang van prijzen als stimulans voor de kunst- en cultuurprijzen blijvend aan de orde stellen. De noodzaak hiertoe werd ingegeven door de ongekend harde wijze waarop de kunst- en cultuursector vanaf 2010 door bezuinigingen is getroffen. Niet voor niets is dat jaar als uitgangspunt voor de website gekozen. Dat de activiteiten onder een Engelstalige titel plaatsvinden, heeft te maken met internationale ambities met en rond Dutch Heights.

colofon concept en samenstelling: Joan Eisema en Bert Jalink 
ontwerp website: Zinnebeeld
 

Deel deze pagina