Jeanne Oosting Prijs: Jury van kunstenaars kijkt anders

De Jeanne Oosting Prijs, dit jaar toe aan editie 45, heet een echte kunstenaarsprijs te zijn. Want: ooit bedacht door een schilder/graficus en tot op heden toegekend door een jury van enkel vakgenoten. En die hanteren andere criteria dan bijvoorbeeld kunstcritici, -historici of ‘andere cultuurbobo’s’, zoals op de eigen website fijntjes wordt opgemerkt. Op 11 oktober mogen Corinne Bonsma en Jantien Jongsma hun namen toevoegen aan de lange lijst met winnaars.

Schilder en graficus Jeanne Bieruma Oosting (1898 – 1994), telg van een Fries patriciërs-geslacht, was kunstenaar in hart en nieren. Tot ver na haar negentigste bleef ze actief en bezocht zij de ledenvergaderingen van onder meer de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae. Na haar dood liet ze een grote verzameling kunst na, met werken variërend van (haar vrienden) Kees Verwey en Charlotte van Pallandt tot Kokoschka, Toulouse Lautrec en Picasso. In 1970 stelde Oosting uit eigen middelen de naar haar vernoemde dubbele prijs in, voor de twee disciplines schilderkunst en aquarelleerkunst. Het prijzengeld, in enveloppen, keerde ze persoonlijk uit tijdens een dinertje in Amsterdam.

Op de website van de Jeanne Oosting Stichting wordt uitgelegd waarom deze oeuvreprijs feitelijk een kunstenaarsprijs is, en waarom dat zo uniek is. ‘Een kunstenaarsprijs onderscheidt zich van andere kunstprijzen doordat de commissies of jury’s die deze onderscheidingen toekennen vaak een gemêleerde samenstelling hebben en behalve uit kunstenaars ook bestaan uit kunstcritici, kunsthistorici, andere kunst- of cultuurbobo’s en zelfs ook uit externen. Kunstenaars leggen – hoe subjectief ook - andere criteria aan en kijken vanuit het kunstenaarschap, met de betrokken ogen van een maker. En dat zal menig laureaat als extra waardevol ervaren.’ (citaat uit: Een Instituut in de Nederlandse kunstwereld, Aart van der Kuijl). Dat is mede de reden waarom er na al die jaren nooit aan de opzet van de prijs is getornd. Wel is sinds 1996 aan de prijs een tentoonstelling van het bekroonde werk gekoppeld. Dit jaar te zien in de Vishal Haarlem, van 7 tot en met 25 oktober.


Deel deze pagina