Actie voor nieuwe portretprijs schilderkunst en beeldhouwen

Nederland is toe aan een prijs voor portretkunst. Door middel van crowdfunding hoopt Stichting De Nederlandse Portret Prijs voldoende geld voor een startfonds binnen te halen. De nieuwe jaarlijkse geldprijs zal straks beurtelings worden uitgereikt voor schilderkunst en beeldhouwkunst.

Nederland kent een lange geschiedenis van portretkunst. Maar anders dan bijvoorbeeld in Engeland het geval is (BP-Award, Royal Portrait Award) heeft die traditie hier nooit geleid tot het instellen van een prestigieuze prijs. Stichting De Nederlandse Portret Prijs wil op korte termijn in deze leemte voorzien. Zij ziet in een dergelijke prijs een enorme stimulans voor de ontwikkeling van bestaand en nieuw talent binnen het portretschilderen en beeldhouwen. Bovendien is het portret het boegbeeld van de figuratieve kunst die zich in een groeiende publieke belangstelling mag verheugen. Ingebrachte kunstwerken zullen te zijner tijd ook worden geëxposeerd.

Overigens bestaat sinds 2010 al de Nationale Portretprijs, maar die is voor fotografie.


Deel deze pagina