Zijn Louis d'Or en Theo d'Or nog van deze tijd?

Zijn aparte toneelprijzen voor mannen en vrouwen nog van deze tijd? Dit jaar worden de Louis d’Or, Theo d’Or, Colombina en Arlecchino nog uitgereikt volgens de genderindeling van ruim een halve eeuw geleden. Maar in navolging van de filmwereld lijkt het tij te keren. Op 1 september wordt een onderzoeksrapport gepresenteerd dat diverse scenario’s schetst voor de toekomst van de belangrijkste toneelprijzen in ons land.

De toneelprijzen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) gaan terug naar de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ze zijn bestemd voor de meest indrukwekkende dragende en bijdragende rollen voor mannen en voor vrouwen. Maar de VSCD vindt het onderscheid in gender gezien de maatschappelijke ontwikkelingen niet meer vanzelfsprekend. Non-binaire acteurs voelen zich bijvoorbeeld gediscrimineerd omdat ze vaak minder dragende rollen krijgen toebedeeld en dus buiten de bestaande toneelprijzen vallen. In opdracht van de VSCD sprak adviesbureau Blueyard met acteurs, juryleden en experts (m/v/x) binnen en buiten het theaterveld en verkende een aantal richtingen voor verandering in de opzet van de prijzen; van het genderneutraal maken van de nominaties en prijswinnaars tot het introduceren van een of meer nieuwe prijzen.Het rapport Genderonderscheid in de VSCD Toneelprijzen (hier in te zien) zal op zaterdag 1 september worden gepresenteerd en bediscussieerd tijdens het Nederlands Theaterfestival in Amsterdam. Op zaterdag 11 september zullen de VSCD Toneelprijzen voor het thetersiezoen 2021-2022 nog volgens de traditionele categorieën worden uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlandse Theater.

Vorig jaar schrapte het Nederlandse Film Festival al de aparte prijzen voor acteurs en actrices. Voortaan kunnen de Gouden Kalveren in de nieuwe categorieën 'beste hoofdrol' en 'beste bijrol' worden gewonnen door acteurs van alle geslachten. Deze verandering viel niet overal in goede aarde, maar blijft gehanhaafd.

 

Deel deze pagina