VPRO Bob den Uyl Prijs 2015

Michel Krielaars

In Het brilletje van Tsjechov reist Michel Krielaars zijn literaire held Anton Tsjechov achterna, op zoek naar de romantische ziel van de Russen. Hij spreekt arbeiders, winkeliers en boeren, die moeite hebben te overleven in een archaïsche maatschappij. 'Gaandeweg komt de lezer tot het inzicht dat de Russische ziel de afgelopen anderhalve eeuw nauwelijks is veranderd. Krielaars registreert hoeveel Russen als reactie op de onuitroeibare corruptie en bureaucratie hun heil zoeken in drank, drugs of ongebreideld materialisme. In een serie rake schetsen laat hij zien hoe de hedendaagse Rus zich laat leiden door instinct in plaats van ratio en zich gedraagt als "een poes in een kamer met tien jonge teckels". Dankzij zijn oog voor kleine verhalen, die hij optekent in een soepele, vitale stijl, weet Krielaars de voor ons zo ondoorgrondelijke Russische ziel te verklaren zonder te vervallen in voorspelbaar pessimisme.' Op een virtuoze manier weet de auteur heden en verleden, literatuur en politiek en grote en kleine levens tot een prachtig portret van de moderne Rus te smeden, waarbij de lezer bovendien onweerstaanbaar veel zin krijgt om het werk van Tsjechov te (her)lezen, aldus het juryrapport.

Jury: Andrée van Es, Rena Netjes, Alexander Reeuwijk, Rosan Smits, Manon Uphof

Deel deze pagina