Prix de Rome Architectuur 2014

Donna van Milligen Bielke

De acht genomineerden voor de Grand Prix Architectuur kregen van de jury de opdracht om van de Hoogstraat in Rotterdam een levendige stadsstraat te maken waarin de historie van de stad voelbaar wordt. 'Donna van Milligen Bielke verantwoordt met haar ontwerpplan Cabinet of Curiosities de situatie van verval en vernieuwing in de Hoogstraat in Rotterdam door de kakofonie van op zichzelf staande architectonische iconen in het Laurenskwartier in te kaderen. Verschillende iconische bouwwerken zijn in individuele containers gezet, wat spannende nieuwe publieke tussenruimten oplevert. Door iedere geschiedenis in een andere container te stoppen, komen banaliteit en het serene in dit radicale plan moeiteloos bij elkaar, terwijl de grote leegte van de Binnenrotte geruisloos is geritualiseerd. Het zeer consistent uitgewerkte idee voegt een nieuwe laag toe en maakt ruimte voor de ontwikkeling van een fascinerende gebouw-typologie die een gedegen oplossing aandraagt voor grote solitaire gebouwen. Het briljante concept laat nog genoeg aan de verbeelding over. Zo kunnen in de tussenruimten gemakkelijk nieuwe gemeenschappen ontstaan en droomt de jury al over een concrete uitwerking. Het betrekken van meerdere architecten in het ontwerp van de inkaderingsblokken kan een prachtig resultaat opleveren. De jury is verheugd in deze ogenschijnlijk simpele oplossing voor een heel complexe locatie een jong ontwerptalent te hebben ontdekt.' (fragment juryrapport)

Jury: Birgit Donker, Adriaan Geuze, William Lim, Ellen van Loon, Cathelijne Nuijsink, Saskia van Stein
Zie ook
Deel deze pagina