Prix de Rome Architectuur 2010

Olv Klijn

De grootste bevolkingsgroep van het August Allebéplein in Amsterdam bestaat uit inwoners met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. De opdracht van de Prix de Rome 2010 voor Architectuur was van het plein voor al deze verschillende culturen een levendige ontmoetingsplek te maken. Met als doel bij te dragen aan een open samenleving en het gemeenschapsgevoel van de omwonenden te stimuleren. Volgens de internationale jury is architect Olv Klijn met zijn ‘rijk en gelaagd plan’ er in geslaagd de beste antwoorden te vinden op de ‘gecompliceerde sociale, economische en culturele dynamiek’ van de vraagstelling. Het plan voorziet onder meer in een ‘bazaarberg’ met winkels, woningen en parkeerruimte, en een watercentrum.

Jury: Aaron Betsky (US), Edzo Bindels, Caroline Bos, Tony Fretton (UK), Bert van Meggelen, Ronald Rietveld, Marlies Rohmer
Deel deze pagina