BNO Piet Zwart Prijs 2015

Paul Mijksenaar

foto: Dingena Mol

'In een complexer wordende wereld zijn information design en wayfinding steeds relevanter. Paul Mijksenaar heeft zich altijd opgesteld als de ambassadeur van de eindgebruiker in de richting van opdrachtgevers, producenten, architecten en technici. Met deze keuze, die uitdrukkelijk ook een stijlkeuze is, wil de jury een specifieke positie waarderen: namelijk die van een ontwerper die zich analytisch en empathisch opstelt en wiens missie het is om dienstbaar te zijn. (...) Huidige ontwerpers die zich succesvol toeleggen op datavisualisatie en zich met name digitaal profileren, zijn in grote mate schatplichtig aan Mijksenaar. Zijn manier van ontwerpen, gebaseerd op data-analyse en organisatie, is even essentieel als urgent voor de toekomst. Zijn toegankelijk geschreven publicaties, zijn hoogleraarschap aan de TU-Delft en zijn publieke optredens hebben alle effectief bijgedragen aan de verspreiding van zijn gedachtegoed. Dat doet ook de recentelijk ingestelde "Paul Mijksenaar Award", gericht op functioneel design.'

Jury: Timo de Rijk, Hans Dirken, Joost Grootens, Ed van Hinte, Christien Meindertsma, Koert van Mensvoort.

Wayfinding in het Groninger Museum

Zie ook
Deel deze pagina