BNO Piet Zwart Prijs 2019

Frans Bevers

New York, MoMa Graden Café, ontwerp van Opera in kader Piet Mondriaan retrospectief (1995)

Frans Bevers heeft met het bureau OPERA 'een grote en onmisbare bijdrage geleverd aan het vak tentoonstellingsontwerp, een vak dat in zijn beginjaren nog nauwelijks ontwikkeld was. (...) Hij zocht de inhoudelijke dialoog met de opdrachtgevers, waardoor concept en uitvoering werkelijk in gezamenlijkheid tot stand konden komen. Hij streefde telkens naar de optimale combinatie van verhaal en het tentoongestelde. Hij koos al vroeg voor een multi- en interdisciplinaire aanpak, gebruikmakend van wat in de jaren tachtig nog de "nieuwe media" werd genoemd. Wars van conventies wist Frans Bevers opdrachtgevers te prikkelen en uit te dagen om tentoonstellingen te maken die krachtig en meeslepend zijn, zowel inhoudelijk als visueel. Hij bracht metaforische invalshoeken in en werkte intensief samen met externe ontwerpers, kunstenaars, schrijvers, fotografen, filmers, technici en curatoren.(...) Dit alles heeft geresulteerd in spraakmakende tentoonstellingen, presentaties en ruimtes. (...) Samengevat is Frans Bevers een belangrijke aanjager geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied tentoonstellingsontwerp, voor processen van co-creatie en goed teamwork in een multidisciplinaire en interactieve benadering, voordat die gemeengoed werden. Als docent heeft hij het vak en zijn ontwerpmentaliteit daarnaast op een uitstekende manier doorgegeven en aankomende ontwerpers daarmee enorm gestimuleerd.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Timo de Rijk, Pieke Bergmans, Joost Grootens, Gert Franke, Ed van Hinte, Koert van Mensvoort
Deel deze pagina