Fonds BKVB Oeuvreprijs Vormgeving 2011

Paul Mijksenaar

'Visuele informatie is het vak dat ontwerper Paul Mijksenaar tot in details in de vingers heeft en geheel naar zijn eigen hand heeft weten te zetten. Bovendien heeft hij het vak van bewegwijzering tot een serieus specialisme weten te ontwikkelen en zowel opdrachtgevers als gebruikers bewust gemaakt van het belang ervan, zeker in een periode waarin gebouwen alsmaar in omvang toenemen. (…) Wat het werk van Paul Mijksenaar zo interessant maakt, is dat hij analyse en ontwerp heeft verbonden met het associatieve. Voortdurend vraagt hij zich af welke koppelingen wij, gebruikers, in het hoofd maken, hoe informatie het beste verdeeld kan worden, daarbij ook rekening houdend met bijvoorbeeld cultuurbepaalde beelden of met gebruikte materialen. Door te kijken waar het gebruik van een woord wenselijk is en wanneer beter een pictogram gebruikt kan worden, heeft hij een belangrijke stap in het vakgebied gezet. (…) Door het vak tot in de finesses te ontwikkelen heeft Paul Mijksenaar het gezicht van Nederland bepaald, want hoe vaak wordt de bewegwijzering van Schiphol, ook door de overheid, niet gebruikt als symbool van de helderheid die ons land kenmerkt. Tegelijkertijd heeft hij zich een vanzelfsprekende plaats verworven in de top van buitenlandse ontwerpers die het informeren van publieksstromen tot hun vakgebied hebben gemaakt.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Flos Wildschut, Ed Annink, Ineke Hans, Timo de Rijk
Zie ook
Deel deze pagina