Boy Edgar Prijs 2013

Oene van Geel

'Oene van Geel weet de jazz weer verder te brengen', foto Ben Deiman

'Oene van Geel beschikt ruimschoots over typische jazz kwaliteiten, zoals een superieure swing, een groot improvisatievermogen en een grondige kennis van de jazzgeschiedenis. Daarnaast is deze musicus ook permanent nieuwsgierig naar andere muziekgenres, dit met een grondigheid die gerust voorbeeldstellend mag heten. Als musicus, als componist en als arrangeur staat hij midden in de wereld, zonder op enig moment de muziek als kunstvorm in dit streven te corrumperen. Zowel wat betreft spel als wat betreft compositorische kwaliteit weet hij een sprankelend, overtuigend en verrassend pleidooi voor jazz te formuleren, en dan niet jazz als een gemusealiseerde stijl, maar juist als actuele, open kunstvorm. Ook buiten het muziekpodium weet de laureaat zich in het voetlicht te spelen, zoals bij diverse muziektheatervoorstellingen. In de diepste betekenis van het woord is de winnaar van de VPRO Boy Edgar Prijs 2013 een allround musicus met een rijk palet aan verworvenheden: een kamermuzikale gevoeligheid, een grondige kennis van de principes van de Indiase muziek, hardcore improvisatietechniek, alsmede de klare taal van de popmuziek. Daarmee weet Oene van Geel de jazz weer verder te brengen.'

Jury: Hannie van Veldhoven, Koen Graat, Frank Jochemsen, Mijke Loeven, Jaïr Tschong
Deel deze pagina