Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2018

Anne Geene

1. Landschap, rood; 2. Devaluation of Luck

‘Het werk van Anne Geene dat zijn inspiratie vindt in de natuur verbaast vanwege zijn gekte, getuigt van vakmanschap en viert schoonheid zonder dat boven alles te stellen. Deze kunstenaar richt met grote vanzelfsprekendheid onze blik naar de rijkdom en verscheidenheid van de natuur die zich zo achteloos onder onze ogen, handen en voeten bevindt. Bovendien laat het de toeschouwer lachen om fenomenen die niet in woorden te vatten zijn; dit zijn anekdotes, gedichten en soms een gehele familieroman in een beeld.’ (fragment juryrapport)


Jury: Jet Bussemaker, Sacha Bronwasser, Rodolfo Groenewoud van Vliet, Lene ter Haar, Femmy Otten
Zie ook
Deel deze pagina