Singer Prijs 2022

Klaas Gubbels

foto Galerie InDruk

Tafels, stoelen, potten, kannen en trechters bevolken al decennialang het kunstuniversum van Klaas Gubbels, aldus de toelichting. 'Voor hem zijn het levende wezens en dat zie je ook. Ze hebben menselijke trekjes. Ze kunnen verdrietig zijn of blij, maar ook domweg saai. In al hun eenvoud en verstilling praten en dansen ze met elkaar. "Uiteindelijk komt Klaas bij de helderste versie van een vorm uit", zo typeert Rudi Fuchs zijn kunst. Of het nou een foto, litho, houtsnede, schilderij, collage, objet trouvé, glas of beeld betreft. Zijn vriend Cherry Duyns noemt hem "de schilder die uit het niets iets wil maken om daarna te zien of het minder kan". De lijfspreuk van Gubbels zelf sluit daar naadloos bij aan: "Wie niets te zeggen heeft bedenkt steeds iets nieuws. Wie iets te zeggen heeft, blijft dat zijn hele leven herhalen". Het museum kocht als Singer Prijs 2022 het bronzen kunstwerk Drie op elkaar aan. ‘De swingende koffiepotten van Klaas Gubbels voelen zich nu al thuis in de kleurrijke tuin van Singer Laren.' 

Jury: Stichting Vrienden van Singer Laren

Deel deze pagina