Singer Prijs 2013

Caspar Berger

Video: Caspar Berger gebruikt zijn eigen skelet voor het project Skeleton, een nieuwe serie sculpturen (2012)

Caspar Berger weet op zeer authentieke wijze zijn eigen verhaal steeds weer herkenbaar te verbeelden, aldus de jury. Hij onderzoekt in zijn werk de relatie tussen binnenkant en buitenkant, tussen werkelijkheid en imago, tussen het levende lichaam en de dode materie. De zelfportretten vormen een rode draad binnen zijn oeuvre. Zij hebben een figuratieve vorm, maar ontstaan vanuit een conceptuele benadering. 'Gebruikmakend van de modernste technieken blaast Caspar Berger het aloude medium van de beeldhouwkunst nieuw leven in. Hij creëert met afgietsels van het menselijk lichaam - meestal dat van hemzelf - steeds nieuwe fascinerende menselijke vormen en refereert daarbij bewust aan beroemde werken uit de Europese beeldhouwkunst.' (fragment persbericht)

Jury: Stichting Vrienden van het Singer Museum
Deel deze pagina