Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten 2011

Nanne de Ru

Villa 1, Powerhouse Company, foto Bas Princen

'De volwassenheid van het ontwerpvakmanschap van De Ru komt duidelijk tot uiting in Villa 1, één van zijn eerste gerealiseerde gebouwen. Imponerende schoonheid en ruimtelijke rijkdom maakten Villa 1 al bij oplevering een klassieker. Ook De Ru’s overige ontwerpen – waarvan een deel inmiddels in uitvoering is – en onderzoeksactiviteiten geven blijk van een rijpe balans tussen breedte en diepgang. Zijn onderzoekswerkzaamheden richten zich vaak op de condities waarbinnen architectuur en stedenbouw zich heden ten dage geplaatst zien. De Ru’s prikkelende stellingname is dat het verwerven van inzicht in, een helder bewustzijn van en een nuchtere verhouding tot de actuele maatschappelijke condities een cruciale voorwaarde is om het ontwerpvakmanschap te positioneren en te ontwikkelen. (…) De jury is zeer onder de indruk van zijn rijke, evenwichtige en op een brede architectuuropvatting gestoelde ontwerpproductie. Hij blijkt in staat deze brede vakopvatting te combineren met een expliciete en overtuigende ontwerp- en zeggingskracht op de verschillende deelterreinen waarop hij zich begeeft. De Ru heeft daarin een voor zijn leeftijd onwaarschijnlijke balans gevonden tussen het brede perspectief en de focus. Hiermee is hij een voorbeeld en inspiratiebron voor zijn generatiegenoten.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Chris van Langen, Don Murphy, Anna Vos
Deel deze pagina