Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten 2015

Maarten Gielen / Rotor

Installatie Grindbakken langs Dok Noord in Gent (BE), 2012

‘Met hun krachtige ontwerpinterventies laat Rotor zien dat het bestaande veel van waarde in zich draagt - een nieuw vertrekpunt zou kunnen zijn voor de architectuur, die zich sinds de opkomst van het modernisme voortdurend op het ‘nieuwe’ en het vernieuwen heeft gericht. Zij zijn niet de eerste die ons daarop wijzen. Maar de ontwerpers slagen er wel in om ons met een nieuwe blik te laten kijken naar bestaande voorwerpen, structuren en gebouwen. Werken met afvalmaterialen is voor Rotor meer dan recyclen of een hippe vintage look creëren. Het werk van Rotor heeft altijd een formeel- esthetische grondslag en bewerkstelligt een zintuiglijke ervaring. De tijdelijke installatie in de Grindbakken in Gent is hiervan een sprekend voorbeeld. Deze architectuur "as found", zoals de Smithsons het noemden, laat ons de schoonheid zien van zaken die we normaal gesproken als lelijk of mislukt zouden bestempelen: industrie, graffiti, naden, verkleuringen, onkruid, verwering. Door deze zaken te isoleren, vervormen of uit hun context te halen – de architecten voelen feilloos aan waar de "schoonheidsvlekjes" zitten - weet Rotor de poëzie in het alledaagse bloot te leggen en het publiek te verleiden.’

Jury: Kirsten Hannema, Aart Oxenaar, Ronald Rietveld
Deel deze pagina