Rotterdam-Maaskantprijs 2014

Piet Oudolf

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf krijgt de Rotterdam-Maaskantprijs vanwege de passie en gedrevenheid waarmee hij al vijfendertig jaar de mogelijkheden en grenzen van de landschapsarchitectuur verkent. De jury prijst Oudolf niet alleen als creatief genie en vakman, maar vooral ook vanwege de maatschappelijke betekenis van zijn projecten. 'Met zijn tuinen en parken verrijkt Oudolf het persoonlijke leven van velen en brengt hij mensen bij elkaar. Hij is in staat om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, met professionals en amateurs, als inspirator voor vakgenoten én als partner van buurtbewoners. Daarbij heeft hij zijn kennis voor een bijzonder breed publiek toegankelijk gemaakt: in zijn boeken, als docent én in zijn ontwerpen zelf.' Met haar voordracht stelt de jury het aloude conflict tussen natuur en stad aan de orde. Door de voortdurende groei van steden staat de leefbaarheid onder druk. 'De jury meent dat het werk van Oudolf juist in deze stedelijke context van toenemende betekenis is. Niet alleen omdat hij met zijn ontwerpen de gevraagde groene kwaliteiten aan de stad kan toevoegen, maar ook omdat hij in staat is gebleken zichzelf te blijven vernieuwen, in antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen. (...) 'Met zijn werk heeft Oudolf laten zien dat tuin- en landschapsontwerp nog veel meer kan zijn dan de aangename decoratie die de traditionele tuin met gazon, heg en bloemenperken biedt. Hij kwam met opzienbarende inzichten: dat een uitgebloeide bloem schoonheid bezit. Dat een tuin niet alleen in de lente en zomer het aanzien waard is, maar in de herfst een melancholische mooiheid kent, in de winter "heroïsch" kan sterven. Kortom, dat de factor tijd een rol kan spelen in het ontwerp. Op die manier heeft hij daadwerkelijk een nieuwe dimensie aan het vak toegevoegd.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Wienke Bodewes, Rob van Gijzel, Indira van ‘t Klooster, Marlies Rohmer
Zie ook
Deel deze pagina