Rotterdam-Maaskantprijs 2012

Arnold Reijndorp

Professor Arnold Reijndorp krijgt de prijs 'vanwege zijn langdurige betrokkenheid bij en eigenzinnige fascinatie voor de sociaal- maatschappelijke aspecten van de gebouwde omgeving.' De jury roemt hem vooral als bruggenbouwer tussen gebruikers, ontwerpers en bestuurders. 'Het gaat om én de relevantie van zijn alledaagse observaties én de gave om die relevantie doeltreffend over te brengen.' Met haar voordracht vestigt de jury de aandacht op de transformatie van oude naar nieuwe waarden in stedelijke gebieden, aldus de toelichting. Verdichting, verduurzaming, de dreiging van een te grote ruimtelijke uitsortering (getto’s) en andere manieren van werken in kleinere projecten – dat zijn de opgaven voor vandaag en morgen. Geboden is een meer vraaggerichte benadering, waarin beslissingen worden genomen op grond van de behoeften van de gebruikers. Projecten waarin niet alleen maar op geld wordt gestuurd, simpelweg omdat de wereld van toen niet meer bestaat. De jury meent dat het werk van Reijndorp juist in deze veranderende context van toenemende betekenis is. Niet alleen omdat hij soepel beweegt op het snijvlak van stedenbouw, ontwerp en bestuur – een brug tussen deze invalshoeken slaat – maar vooral omdat hij het gebruik van de stad als leidend principe in het oog houdt. 'Reijndorp reikt waardevolle instrumenten aan voor de ontwerppraktijk van architecten en vooral stedenbouwkundigen.'  

Jury: Maarten van Poelgeest, Isaac Kalisvaart, Martien de Vletter, Yttje Feddes, Koos Bosma
Deel deze pagina