Prinsjesboekenprijs 2016

Bastiaan Rijpkema

'Een wezenlijk kenmerk van democratie is dat niemand wordt buitengesloten. Heeft een democratie dan wel mogelijkheden om grenzen te stellen aan politieke partijen met antidemocratische doelstellingen? De vraag is even belangrijk als lastig. Belangrijk, omdat gekozen leiders zich kunnen beroepen op hun democratisch mandaat wanneer ze oppositionele groepen verbieden. Democratie kan uitlopen op een dictatuur van een door een charismatische leider gemobiliseerde meerderheid. En dat de kwestie lastig is, behoeft geen betoog. Het opleggen van beperkingen aan politieke partijen is per definitie controversieel. Een democratie die dat wil doen heeft iets uit te leggen. Bastiaan Rijpkema heeft over dit thema het zeer leesbare boek Weerbare democratie - de grenzen van democratische tolerantie gechreven. De toegankelijkheid van het boek heeft allerminst tot oppervlakkigheid of simplisme geleid. Waar zijn vraagstelling hem daartoe aanleiding geeft, overschrijdt hij zonder aarzelen de grenzen tussen de rechtswetenschap, de filosofie en de politicologie. Hij heeft overzicht over de uitgebreide literatuur en argumenteert helder (… ). Rijpkema ontwikkelt zijn these helder en beargumenteert deze breed en met overtuigingskracht. Hij gaat ook in op een aantal situaties waarin zijn criterium voor democratie toepasbaar zou zijn. Hij heeft daarmee een belangwekkende bijdrage geleverd aan de bezinning op een centrale vraag voor elke democratie.' (fragment juryrapport)

Jury: Kars Veling, Toof Brader, Sarah de Lange
Deel deze pagina