Prinsjesboekenprijs 2019

Herman Tjeenk Willink

‘In zijn boek Groter denken, kleiner doen roept Herman Tjeenk Willink op om, hoewel het goed gaat met de economie, tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling van de democratische rechtsorde onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. Het boek is een polemisch gestelde oproep voor verandering. Herman Tjeenk Willink heeft tijdens zijn lange, indrukwekkende politieke en bestuurlijke carrière steeds aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de democratische rechtsorde. Wat zijn boek zo indrukwekkend maakt, is hoe knap, treffend en indringend hij dat thema aan de orde stelt. Er zijn langere, taaiere beschouwingen over rechtstatelijke nonchalance, democratische uitholling en bestuurlijke verwaarlozing van zijn hand aan vooraf gegaan. Dit pamflet vat de problemen rond de verhouding tussen politiek, bestuur en burger pregnant samen’. (fragment juryrapport)


Jury: Jan Schinkelshoek, Kim van Keken, Monique Leyenaar
Deel deze pagina