Prinsjesboekenprijs 2014

Piet de Rooy

‘Piet de Rooy schreef met Ons Stipje op de Waereldkaart een zeer leesbare geschiedenis van modern Nederland, met oog voor de toevalligheden en onvermijdelijkheden die het karakter van ons land bepaalden. Hij rekent af met zalvende interpretaties van onze poldertradities of onze "moreel" geïnspireerde voorkeur voor recht boven geweld. (...) De Rooy maakt zijn lezers bewust van de tekortkomingen van het standaardbeeld waarmee wij naar onze geschiedenis hebben leren kijken. Dat Nederlanders zo goed zijn in polderen heeft wellicht minder te maken met de strijd tegen het water dan met het simpele feit dat wij als klein landje ons niet teveel onderlinge strijd kunnen veroorloven. De voorstelling dat het succes van de verzuiling verklaard kan worden vanuit het voordeel van rust door compromissen van de elites is wellicht te simpel. En realiseren we ons dat de zo vertrouwde verbinding van politiek met terreinen als arbeid en zorg pas in de loop van de 19e eeuw voorzichtig is begonnen te groeien? De Rooy laat zien hoe die geschiedenis samenhangt met het ontstaan van politieke partijen, de uitvinding van de politieke ideologie en het parlementaire revisionisme van de socialisten.' (fragment juryrapport)

Jury: Kars Veling, Michiel Breedveld, Gerrit Voerman
Deel deze pagina