Libris Geschiedenis Prijs 2011

Jaap Scholten

'Kameraad Baron is een lyrisch boek, waarin de auteur ongegeneerd zijn liefde belijdt voor het Transsylvaanse landschap en zijn bewondering voor de onverzettelijkheid van de Roemeense adel in de communistische tijd. Het is ook een geestig boek, in zijn beschrijving van de Oost-Europese nouveaux riches en hun nieuwe vormen van ouderwets snobisme. Maar dit boek is meer dan een liefdesverklaring. Het bevat een bijzondere oral history waarin de laatste lidmaten van de adel vertellen hoe Ceausescu een vernietigingsprogramma uitvoerde op de klassenvijand. Daarmee is het een urgente getuigenis van een even gruwelijk als onbekend aspect van de jongste geschiedenis. Na de val van de Muur zijn West- en Oost-Europa nog altijd bezig om hun houding tot elkaar te bepalen. Dit belangwekkende boek helpt daarbij.'

Jury: Agnes Jongerius, Carla Boos, Martin Sommer, Frans Smits, Henk te Velde
Deel deze pagina