Libris Geschiedenis Prijs 2022

René van Stipriaan

‘In het rijtje klassieke vaderlandse helden staat Willem van Oranje bovenaan. Veel eigentijdse biografen zouden hem daarom met genoegen van zijn voetstuk hebben gerukt, door zijn slechte daden zo breed mogelijk uit te meten. Maar René van Stipriaan weigert in De zwijger. Het leven van Willem van Oranje te kiezen tussen ophemelen en ontkrachten. Zijn biografie van de zwijger is gebalanceerd en plaatst de hoofdpersoon in de context van zijn tijd en milieu. Zo ontstaat het beeld van een ambitieuze edelman die zijn dynastieke belangen verdedigde, en die door diepe dalen ging om zijn doel te bereiken. Een zeldzaam grondig en prettig geschreven boek, dat alle eerdere biografieën over Willem van Oranje overtreft. Een boek dat de komende dertig jaar een standaardwerk zal zijn. Een compleet boek over een onderwerp waar maar weinig historici zich aan zouden wagen.’ (fragment juryrapport)


Jury: Thom de Graaf, Karin van den Born, George Harinck, Manon van der Heijden, Maria Holtrop, Bas Kromhout, Nelleke Noordervliet, Hubert Slings
Zie ook
Deel deze pagina