Libris Geschiedenis Prijs 2010

David Van Reybrouck

'Nederlanders weten nauwelijks iets van de geschiedenis van Congo, maar ook voor de meeste Belgen zal deze zeer breed opgezette en alomvattende geschiedenis van hun vroegere kolonie een onthutsende confrontatie met een te weinig bekende wereld betekenen. Van Reybrouck vertelt een steeds tragischer wordend verhaal vanuit het perspectief van de mensen die proberen te overleven in een land dat steeds dieper weg zakt in uitbuiting, corruptie en burgeroorlog. Het einde is verrassend en geeft ook een beetje hoop. Congo. Een geschiedenis vernieuwt de geschiedschrijving door een chronologische aanpak te combineren met contemporaine journalistiek en een eigen vorm van docudrama. Een groot en groots boek!' (fragment juryrapport)

Jury: Paul Schnabel, Carla Boos, Ruth Oldenziel, Frans Smits, Martin Sommer, Henk Wesseling
Zie ook
Deel deze pagina