Jan Campert-prijs 2014

Piet Gerbrandy

Vlinderslag is een grandioze synthese van alle experimenten uit de vroegere bundels van Gerbrandy. Met een weloverwogen combinatie van verschillende genres zoals lyrisch gedicht, prozagedicht en poëticaal opstel, en met behulp van gekunstelde taal, maar tegelijk niet wars van humor doet de dichter recht aan de veelkantigheid van de fenomenen die hij beschrijft.’ (fragment juryrapport)

Jury: Aad Meinderts, Erica van Boven, Yra van Dijk, Arjen Fortuin, Annemie Leysen, Jan de Roder, Carl De Strycker

Het meisje tegenover mij heeft haar apparatuur uitgeschakeld
maar de dopjes in haar oren laten zitten. Kort kijkt ze me aan met
een flauwe glimlach alsof ze iets herkent maar direct wendt ze
haar blik af naar buiten. Ze heeft me niet gezien. Ze bevond zich
al op de drempel. Onder haar hals bloeit een blos op als wordt ze
ineens iets gewaar dat er ongezien al enige tijd moet zijn geweest.
Dat kijken zien wordt is niet vanzelfsprekend. Je moet er een blik
voor uitschakelen.

De alomtegenwoordigheid van muziek valt niet meer uit te bannen.

Uit: Vlinderslag, 2013

Deel deze pagina