Jan Campert-prijs 2010

Hélène Gelèns

Hélène Gelèns leest voor uit de bekroonde bundel, © 2011 Jan Campert-stichting / Swinkels & Swinkels

'Het is (…) niet de uitmuntendheid van de afzonderlijke gedichten en cycli alleen die de jury ertoe bracht om zet af en zweef te bekronen. Gelèns plaatste haar gedichten in een dwingend verband rond de centrale vraag uit welke pijn en vreugde een persoonlijkheid ontstaat. Zij verkent in een fascinerend ritmisch spel met betekenissen de uitersten van die vraag. Ook met klank, met haar beheerste drieledige vergelijkingen en haar gebruik van leestekens speelt zij een ritmisch spel in alle gedichten. De bundel als geheel krijgt daardoor een stuwend ritme dat de lezer aansluit op wat wel de onverwisselbare talige hartslag moet zijn van een unieke dichter. Wij zijn meegesleept met het geheel en geraakt door afzonderlijke gedichten.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Aad Meinderts, Yra van Dijk, Hans Groenewegen, Koen Hilberdink, Aukje Holtrop, Ena Jansen, Jos Joosten, Annemie Leysen, Lut Missinne
Deel deze pagina