Elise Mathilde Essayprijs 2018

Fien Veldman

‘De eerste Elise Mathilde Essayprijs is toegekend aan Fien Veldman voor haar essay Grenzen, deuren en ogen open. Over het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap. De eigen natie in kosmopolitisch perspectief. De Commissie van voordracht stelt vast dat de auteur op sprankelende wijze inzichtelijk maakt hoe cultuurbehoud ook een vorm van toeval kan zijn. Ze laat zien dat zowel onze omgeving als onze toekomst onvoorspelbare effecten sorteert, waardoor identiteit intrinsiek meervoudig en dynamisch is, vraagt hoe we die meervoudigheid kunnen laten voortbestaan en zoekt het antwoord in de diversiteit en meertaligheid van de Nederlandse literatuur zelf, aan de hand van Mi have a dream van Ramsey Nasr en bij Jacques Derrida. Derrida wijst erop dat de taal meervoudig is, en dat precies die eigenschap betekenis mogelijk maakt. Aan de hand van Derrida’s "difference"-begrip ontvouwt Veldman een visie op cultuurbehoud en cultuurgeschiedschrijving.’ (fragment juryrapport)

Jury: Esther Op de Beek, Lotte Jensen, Wijnand Mijnhardt
Deel deze pagina