Elise Mathilde Essayprijs

De prijs is vernoemd naar Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941), die haar vermogen naliet aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting. De prijsvraag voor een essay is in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal uitgeschreven. Het essay is beurtelings gericht op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis. In lijn met de doelstelling van het Elise Mathilde Fonds om culturele en ideële doelen te ondersteunen, staat ook in de verhandelingen het behoud van het Nederlandse cultuurgoed centraal. 

uitgelicht

winnaars

2023 Rebecca van Raamsdonk (De Wand)

2022 Melchior Vesters (Vrolijk Verzet)

2021 Adriaan Duiveman

2019 Thijs Bartels

2018 Fien Veldman

Deel deze pagina