C.C.S. Crone-prijs 2022

Vrouwkje Tuinman

‘Vrouwkje Tuinmans oeuvre is rijk en gevarieerd: het bestaat uit zes dichtbundels, vier romans, een novelle en diverse bloemlezingen. Hoewel ze schrijft over “zware” thema’s als rouw en afscheid, is haar oeuvre tegelijk lichtvoetig, absurdistisch grappig en met vaart geschreven. De jury wil dat uitzonderlijke werk bekronen en bovendien met de C.C.S. Crone Prijs haar erkentelijkheid uitdrukken voor de grote inzet van Tuinman als organisator en initiatiefnemer van manifestaties en evenementen, waarmee zij het literaire leven in de stad Utrecht en in Nederland enorm heeft gestimuleerd. In 2005 was zij nog de ontvanger van het allereerste C.C.S. Crone Stipendium voor haar debuutbundel Vitrine. Nu vindt de jury de tijd rijp voor een bekroning van heel het oeuvre van Vrouwkje Tuinman.’ (fragment juryrapport)

Jury: Marc van Oostendorp, Chafina Bendahman, Tim van den Hoed
Zie ook
Deel deze pagina