BNA Beste Gebouw van het Jaar 2012

Dick van Gameren

Dick van Gameren, Villa 4.0 (omgeving Naarden), foto Primabeeld & Pedro Kok

'Villa 4.0 is het resultaat van het radicaal ombouwen van een bestaand huis in de omgeving van Naarden. Een uit 1967 daterende eenvoudige bungalow op een hexagonaal grondplan werd in de loop van de jaren diverse malen uitgebreid en gewijzigd. (…) Het huis heeft nu zijn vierde verschijningsvorm gekregen. Het uitgangspunt voor deze laatste ingreep was een huis te laten ontstaan dat veel duurzamer is en de verloren relatie tussen huis en landschap zou herstellen. (...) Er is zoveel mogelijk uitgegaan van behoud van het bestaande huis en zo werd de eerste stap naar een duurzame oplossing genomen. Met de bestaande structuur als basis zijn gevels en daken vernieuwd door toevoeging van isolatie en vervanging van alle vensters en puien. De wanden in het middelste deel van het huis werden verwijderd om in het hart van het huis een nieuwe woonhal te maken die aan vier zijden zicht biedt op de omgeving. Daarnaast is de verankering tussen huis en landschap verder versterkt door de toevoeging van een met de woonhal verbonden geheel glazen paviljoen dat zich uitstrekt naar de langsstromende beek.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Roel Steenbeek, Bernard Colenbrander, Gerard Loozekoot, Francesco Veenstra, Pim van der Ven
Deel deze pagina