BNA Beste Gebouw van het Jaar 2016

Parkeergarage Katwijk aan Zee

'De ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee is grensverleggend omdat het niet alleen een excellent bouwwerk is, maar ook laat zien hoe Nederland in de toekomst om moet gaan met de inrichting van onze kust. Het is een geweldig mooi object dat door zijn landschappelijke inpassing op krachtige wijze het dorp met de zee verbindt. Door de blik van straat te halen en vervolgens ondergronds de parkeercapaciteit te vergroten, is de karakteristieke boulevard behouden, en de identiteit van het dorp versterkt. Tegelijk kunnen op deze manier meer mensen het strand en het winkelcentrum bezoeken, wat de lokale economie ten goede komt. De dubbelsprong die op deze manier is gemaakt, vindt de jury zeer inspirerend in het kader van het bouwen aan de kust, waar men toch vaak zwicht voor grootschalige ontwikkelingen, ten koste van het landschap. Het gebouw zit zowel boven- als ondergronds goed in elkaar; de verlichting, de looplijnen, de positie van de kolommen – over elk detail is nagedacht en de uitvoering is nagenoeg vlekkeloos. De jury ziet in dit project het bewijs dat je met vereende krachten meer kunt bereiken dan vanuit afzonderlijke disciplines; ook wat dat betreft is dit project voorbeeldstellend.' (fragment juryrapport)

Ook de Publieksprijs 2016 is voor deze parkeergarage.

Jury: Hanneke Groenteman, Roelof Bleker, Mels Crouwel, Ronald Huikeshoven, Reimar von Meding, Maaike Westinga

Deel deze pagina