Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2022

la-di-la design & architecture

foto's Jeannette Slütter

 ‘Het door la-di-da design & architecture ontworpen Dijkhuis in Strijensas heeft grote indruk gemaakt op de jury en tegelijkertijd een indringend debat opgeroepen. De opdracht was om een huis met maximale bouwkosten van 200.000 euro te realiseren. De architecten hebben volgens de jury een project gerealiseerd dat door de toepassing van innovatieve concepten voorbeeldig is, een nieuwe standaard zet en een toonbeeld is van vernieuwing van de architectuur. Ze tonen engagement door met onderzoek naar duurzame ontwikkeling de architectuur te veranderen. Het Dijkhuis is een nieuwe betaalbare typologie voor wonen in het buitengebied en schittert door de potentie die het uitstraalt. De pamflettistische kracht van het gerealiseerde ontwerp is sterk en dat moet juist nú gehonoreerd worden, gelet op de grote transities die nodig zijn.’  (fragment juryrapport)

Jury: Meta Knol, Steven Delva, Ninke Happel, Kees Kaan, Jan Nauta, Hedwig Saam, Gus Tielens
Deel deze pagina