Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018

Jan Nauta

‘Integriteit en het plezier om te bouwen spatten van dit ontwerp af. Het Huis aan het Meer is een prestatie van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, die toekomstige generaties inspireert en die tot voorbeeld strekt. Bijzonder aan het ontwerp is dat het huis de omgeving volstrekt niet domineert en dat het zich vrij bescheiden voegt naar de weidsheid van meer en weilanden. De woning en het logeergebouw zijn nauwkeurig ten opzichte van elkaar gepositioneerd en staan ongekunsteld op het wuivende gras (…) Het ogenschijnlijk eenvoudige ontwerp heeft door diepgaand begrip van situering, ruimtelijke ontwikkeling, bouwtechniek en materiaalexpressie een uitzonderlijk innovatief karakter. Bijzonder is dat Nauta lokaal vakmanschap heeft ingeschakeld bij de uitvoering. Door de bouw van het huis in sociaaleconomische zin in de regio in te bedden toont hij maatschappelijke verantwoordelijkheid en krijgt het familiehuis een culturele verankering.’ (fragment juryrapport)

Jury: Esther Agricola, Saskia Bak, Eric Frijters, Annelies van der Goot, Michiel Riedijk, Dick van Wageningen

Deel deze pagina