Abe Bonnema Architectuurprijs 2013

Cruz y Ortiz Arquitectos

Het Nieuwe Rijksmuseum, foto's Duccio Malagamba

'De opdracht die aan Antonio Cruz en Antonio Ortiz werd toevertrouwd om als hoofdarchitect op te treden bij Het Nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam lijkt haast een onmogelijke opgave. De hele wereld kijkt over je schouder mee. De vele veranderingen in voorwaarden en omstandigheden moeten de architecten tot wanhoop hebben gedreven. Uiteindelijk is alle hectiek nu tot rust gekomen in een prachtig museum. Daarbij is het een absolute verdienste dat Cruz en Ortiz als kapiteins op het schip gedurende meer dan 12 jaar alle stormen hebben overleefd. Aan de totstandkoming van Het Nieuwe Rijksmuseum hebben zeer veel adviseurs bijdragen geleverd. Naast Cruz en Ortiz wil de jury de bijzondere bijdragen van al deze betrokken adviseurs roemen. Uiteindelijk is een project gerealiseerd, dat niet alleen door de toepassing van innovatieve concepten en aspecten voorbeeldig is. Met Het Nieuwe Rijksmuseum is voor de Nederlandse architectuur een nieuwe standaard gezet. Het teamwork dat onder regie van Cruz en Ortiz een museum van wereldallure heeft opgeleverd is volgens de jury een toonbeeld van vernieuwing in de architectuur.'

Jury: Frans Evers, Hubert-Jan Henket, Bastiaan Jongerius, Nynke-Rixt Jukema, Marijke Martin. Liesbeth van der Pol
Deel deze pagina