Young Designer Award 2022

Cream on Chrome

Martina Huynh en Jonas Althaus (Cream on Chrome) zijn gespecialiseerd in design research en interactieve installaties. Met het Basic Income Café (2018) vertaalden zij het complexe idee van een basisinkomen naar een laagdrempelige installatie waarin koffie werd gebruikt om de geldstroom te visualiseren en het gesprek aan te gaan. Met The Environmentalist Stock Exchange (2018) modelleerde Cream on Chrome de mondiale markten naar de principes van ecologie, waarin ze aandeelhouders zagen als zorgdragers. In 4D News (2019) onderzochten zij methodes en formats voor meer complete nieuwsverhalen. Jury: ‘Martina Huynh en Jonas Althaus weten voor elk onderwerp een aanpak te ontwerpen die complexe ideeën en concepten begrijpelijk maakt. Ze zijn heel bekwaam in het uitleggen en ervaarbaar maken van moeilijke materie. Ze schuwen grote onderwerpen niet: inkomensongelijkheid, ecologie en nieuwsvoorziening worden door Cream on Chrome geadresseerd én inzichtelijk gemaakt. Dat deze jonge ontwerpers design research nu al op dit niveau beheersen verdient alle lof. Ze initiëren hun projecten bovendien veelal zelf en betrekken daarbij succesvol de relevante partners. Ronduit knap hoe Huynh en Althaus uitnodigend design realiseren rond lastige sociaal-maatschappelijke vraagstukken; de jury is ervan overtuigd dat we Cream on Chrome nog jarenlang overal tegen gaan komen.'

Jury: vakjury onder voorzitterschap van Evelien Reich

Greenbox Barista - Demo Video from Cream On Chrome on Vimeo

Deel deze pagina