Willem Breuker Prijs 2017

Reza Namavar

Op de website van Reza Namavar, de eerste winnaar van de Willem Breuker Prijs, wordt zijn werk als volgt gekarakteriseerd: 'Door het bekende te vervreemden, te laten ontsporen, zet hij vraagtekens bij vastgeroeste ideeën van de luisteraar. Zijn schijnbare lichtvoetigheid is een complexe constructie van verrassende harmonische wendingen en melodische frasen. De grillige ritmiek geeft de muziek vaak een rusteloos karakter, immer op zoek naar nieuwe horizonten, onontdekte eilandjes van nimmer geproefde combinaties.' In het juryrapport wordt hij een dwarsligger genoemd, 'en daarin een duidelijke representant van wat Nederlandse hedendaagse muziek anders maakt. In die dwarsliggerij is hij verwant aan de naamgever van de Willem Breuker Prijs. Zijn idioom onderscheidt zich door de ruimte die het inneemt om de absurdistische kanten van ons leven en de wereld te belichten.'

Jury:

Deel deze pagina