Rotterdam designprijs 2011

RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances]

Vacant NL, where architecture meets ideas, installatie op de Architectuur Biënnale Venetië 2010, foto Rob 't Hart

De installatie Vacant NL, where architecture meets ideas - een maquette landschap van 4326 blauwe gebouwen - roept de Nederlandse overheid op om het enorme potentieel aan inspirerende, leegstaande gebouwen uit de 17e tot en met de 21e eeuw te benutten voor creatief ondernemerschap en innovatie. 'Op overtuigende wijze heeft Rietveld Landscape (…) een inspirerende visie op leegstand en tijdelijke herbestemming van overheids- en publieke gebouwen beleefbaar gemaakt. Vacant NL, where architecture meets ideas is een politiek manifest met een duidelijk format en heldere esthetiek. De analoge manifestatie van iets erg abstracts als ruimte maakt op een fysieke wijze een groot probleem in een klein land als Nederland inzichtelijk. Zoveel leegstand in een land met zo'n beperkte omvang is schokkend. Zeker als je de cultuurhistorische waarde van deze ongebruikte gebouwen in ogenschouw neemt. (…) De overheid wordt uitgedaagd geen geld te geven maar sleutels te overhandigen zodat er in ‘de tussentijd’ verbindingen en kruisbestuivingen ontstaan die als een katalysator kunnen werken voor plannen in de toekomst.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Fredric Baas, Susan Szenasy (US), Sebastian Wrong (UK), Lars Müller (CH)
Zie ook
Deel deze pagina