Cultuurfonds Prijs 2018

Reinbert de Leeuw

foto Etcetera Photo

‘Dirigent en componist Reinbert de Leeuw krijgt de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2018 vanwege zijn grote artistieke betekenis voor de muzieksector en in het bijzonder voor de eigentijdse muziek in binnen- en buitenland. Als pianist, componist, inspirator en dirigent is hij een baanbreker en voorvechter voor nieuwe muziek. Als we de muziekgeschiedenis zien als een rivier, dan heeft hij er stenen in verlegd, waardoor het water anders is gaan stromen. Als strijder voor de kunsten heeft hij zaken in beweging gezet, niet alleen op artistiek maar ook op maatschappelijk niveau. Reinbert de Leeuw ademt muziek in en ademt muziek uit. Zelfs nu, in de nazomer van zijn leven, blijft hij zichzelf uitdagen. Na een leven gewijd aan eigentijdse muziek, waagde hij zich ruim twee jaar geleden aan de Matthäus Passion. En liet het meesterwerk van Bach klinken zoals het nog nooit geklonken had. Leermeester, toonmeester, grootmeester; hij is het allemaal.’ (fragment juryrapport)

Jury: Prins Bernhard Cultuurfonds

Zie ook
Deel deze pagina