Prijs voor de Kunstkritiek 2011

Rudi Fuchs

Kijken met Rudi Fuchs in Vrw.zkt.Knst., CulturaTelevisie, 2011

'In een periode waarin het maatschappelijk belang van hedendaagse kunst ter discussie lijkt te staan, is het essentieel dat een kunstcriticus zich niet enkel richt op professionals, maar voor een breed publiek toegankelijk probeert te maken wat niet voor iedereen onmiddellijk toegankelijk is. (…) De lezer kan met hem meekijken en leert op die manier omgaan met eigentijdse kunst. Maar de vragen die Rudi Fuchs stelt, de thema’s die hij aanroert, gaan verder dan educatie, ze betreffen kwesties waar de vakgemeenschap van kunsthistorici en –critici zich net zo goed mee bezig houdt of zou moeten houden. (…) De jury constateert dat Fuchs de laatste jaren, bevrijd van de rompslomp van de museale praktijk, een jaloersmakende bloei als schrijver doormaakt. Zijn recente stukken getuigen van een grote mate van frisheid en bevatten prachtige observaties.' (fragmenten juryrapport)

 

Jury: Floris Wildschut, Carel Blotkamp, Arjen Oosterman, Timo de Rijk
Deel deze pagina