Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek 2017

Gaia Gonnelli

‘In het verlengde van eerder werk vertrekt Gaia Gonnelli vanuit een specifiek materiaal. In Papier (4+) gebruikt zij de eigenschappen van papier als uitganspunt om de verbeeldingskracht van kinderen te prikkelen. Dun, kwetsbaar, stevig en scherp is papier voor Gonnelli een metafoor voor de ontluikende vriendschappen van kinderen. De jury oordeelt dat het voorstel een eigenzinnige invalshoek op een belangrijk thema biedt. Gonnelli laat de veelzijdigheid van papier ervaren en schetst een concept waarin alle zintuigen worden aangesproken. De jury ziet in haar een maker die bewust kiest voor een jong publiek en deze vol verbeelding weet te aan te spreken.’ (juryrapport)

Jury: Ronald Wintjens, Wies Bloemen, Valentijn Byvanck van Marres, Andreas Denk

Trailer van de voorstelling KoKers, seizoen 2016-2017

Deel deze pagina