Prijs der Nederlandse Letteren 2012

Leonard Nolens

Leonard Nolens doet het Nederlands opnieuw zingen, stelt de jury van een van de belangrijkste prijzen voor Nederlandse letteren. Hij wordt een uitzonderlijk dichter genoemd, een begenadigd voorlezer. Zijn werk kenmerkt zich als een levenslange worsteling in taal en een zoektocht naar de eigen identiteit en die van de ander. 'Aan zijn poëtica ligt het geloof ten grondslag dat werkelijkheid en schrijven een eenheid vormen, in die zin dat het schrijven van meet af aan deel uitmaakt van de werkelijkheid. Onmodieus verwerpt hij de tegenstelling tussen het woord en het leven. Hij blijft als romanticus de droom vooropstellen om volledig als mens uit het woud van zijn gedichten te voorschijn te komen. Nochtans is die nieuwe geboorte pas mogelijk dankzij de taal en de vormen die anderen gebruiken. Geen enkele dichter kan immers zonder een traditie. Nolens behoort zowel tot die van Van de Woestijne, Gilliams, De Haes en Pernath als tot de traditie van Leopold, Nijhoff en Achterberg, en hij vormt wellicht zijn eigen traditie.' (fragmenten juryrapport)

gedicht: Schatplichtig

Jury: Herman Pleij, Chandra van Binnendijk, Leen van Dijck, Iris van Erve, Judit Gera, Ruth Joos, Michiel van Kempen, Hans Vandevoorde
Deel deze pagina