P.C. Hooft-prijs 2020

Alfred Schaffer

‘Alfred Schaffer is een dichter die zonder met de modes mee te waaien midden in deze tijd staat. Zijn  poëzie is nooit los te zien van de context van Zuid-Afrika, het land waar hij sinds 1996 - met een onderbreking van enkele jaren - woonachtig is. In zijn gedichten resoneert de verhouding tussen wit en zwart geregeld, ook vanwege de persoonlijke achtergrond van de dichter, die een Arubaanse moeder heeft. Zijn oeuvre onderscheidt zich door een sprankelende veelstemmigheid. Hij kan ogenschijnlijk onbeduidende zinnetjes van nieuwe betekenissen voorzien, een taalspel dat uiterst persoonlijk is, mede omdat Schaffers oeuvre volstrekt oprecht en zonder pretentie is. Zijn gedichten laten zich in eerste instantie vaak lezen als willekeurige passages uit een oneindige stroom observaties - maar die willekeur is schijn. Zijn poëzie omvat zeer precies gekozen momentopnames, met zinnen die ogen alsof er een scalpel aan te pas is gekomen. Dat uit zich vooral in zijn neus voor moderne communicatievormen, maar vooral ook in de oprechte betrokkenheid met de wereld die uit zijn verzen spreekt.’ (fragment juryrapport)


Jury: Janita Monna, Jeroen Dera, Ester Naomi Perquin, Carl De Strycker, Michael Tedja
Zie ook
Deel deze pagina