P.C. Hooft-prijs 2019

Marga Minco

‘Marga Minco is door Het bittere kruid de Nederlandse stem geworden in de Europese oorlogsliteratuur. Haar verhalen zijn geworteld in haar leven, waarin zich zoveel samentrekt op de jaren 1940-1945 en hun nasleep. De romans en verhalen van Marga Minco geven vorm aan existentiële ervaringen als angst, schuldgevoel, eenzaamheid en een diep maar nauwelijks te verwoorden verlangen naar geborgenheid. Zonder te psychologiseren, zonder pathetiek of pretentie, maakt zij een ondoorgrondelijke werkelijkheid invoelbaar en voorstelbaar.’ (fragment juryrapport)

Jury: Mathijs Sanders, Gustaaf Peek, Daniëlle Serdijn, Vamba Sherif, Franca Treur

Deel deze pagina