P.C. Hooft-prijs 2016

Astrid Roemer

‘Politiek engagement en literair experiment gaan bij Roemer hand in hand. Naar het oordeel van de jury leidt dat tot romans die tegelijk scherpe en relevante interventies in het publieke debat zijn én complexe literaire verbeeldingen van de geschiedenis van Suriname. (...) Het is een geschiedenis die voor velen in Nederland nog tamelijk onbekend is, buiten de steekwoorden "slavernij" en "Decembermoorden", maar die onlosmakelijk met ons land verbonden is, en daarmee ook, middels het unieke oeuvre van Roemer, met onze literatuur. (...) Ze verhaalt over ervaringen van ontworteld raken, en doet dat in een proza dat zich losmaakt van literaire conventies. Ze durft risico’s te nemen, in de constructie van romans, in haar taalgebruik, én in de onderwerpen waarover ze schrijft. (...) Schrijvers die veel risico nemen, origineel zijn en een hoge literaire inzet in hun werk tonen, zijn van vitaal belang voor de letteren en schrijven boeken die, tegen de verdrukking van commercialiteit en popularisering in de media in, alle aandacht verdienen. Astrid H. Roemer behoort tot die categorie. Met deze voordracht voor de P.C. Hooftprijs 2016 wil de jury haar waardering tonen voor de stem van een Surinaams-Nederlandse schrijfster die met haar werk op een intrigerende en uitdagende manier de grenzen van de Nederlandse literatuur openbreekt.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Sander Bax, Karin Amatmoekrim, Toef Jaeger, Edzard Mik, Pauline Slot

Fragment uit de documentaire De wereld heeft gezicht verloren (2015), regie Cindy Kerseborn

Zie ook
Deel deze pagina