P.C. Hooft-prijs 2012

Tonnus Oosterhoff

Video: Fanfares, Tonnus Oosterhoff

'Wat maakt de poëzie van Tonnus Oosterhoff zo belangrijk? Ze is anders dan de poëzie die eraan voorafging, ze raakt gebieden van taal, werkelijkheid en ervaring aan die op een unieke manier worden verwoord en vormgegeven. De lezer wordt in de maling genomen en grondig in de war gebracht - ons rotsvaste vertrouwen in onze waarneming van de werkelijkheid blijkt nergens op gebaseerd. Tegelijkertijd gaat zijn poëzie over mensen, vreugde en verdriet, maar op een manier die de Nederlandse dichtkunst nog niet kende. (...) Oosterhoffs poëzie is met dat al in hoge mate vernieuwend, ze heeft de Nederlandse dichtkunst van diverse keurslijven bevrijd, niet planmatig of vanuit een dichterlijke ideologie, maar door persoonlijke oorspronkelijkheid en het bijzondere talent van de auteur voor het vastleggen of liever gezegd juist beweeglijk maken van moeilijk benoembare sensaties. Op geheel eigen en unieke wijze heeft Oosterhoff een bijdrage geleverd aan het oplossen van de vaste tegenstelling in de moderne Nederlandse literatuur tussen hermetische, talige, autonomistische dichtkunst en toegankelijke, anekdotische parlandopoëzie. Daardoor kunnen we nu al spreken van het historische belang van zijn gedichten.’ (fragment juryrapport)

Jury: Yra van Dijk, Hester Knibbe, Erik Menkveld, Rob Schouten, Kees Verheul
Deel deze pagina