P.C. Hooft-prijs 2011

H.J.A. Hofland

H.J.A. Hofland, in 1982 getekend door Siegfried Woldhek (Inktspotprijs 2011), uit: Knetterende Letteren

'Historici die nog eens de geschiedenis van het naoorlogse Nederland willen schrijven, kunnen geen beter kompas kiezen dan het werk van (…) H.J.A. Hofland. Niemand hier te lande heeft de afgelopen zestig jaar zo nauwlettend en tegelijk zo gedistantieerd, zo scrupuleus en tegelijk met zoveel sprezzatura, én met een van ijzeren discipline getuigende volharding en continuïteit de maatschappelijke toestand gepeild. Daarbij heeft Hofland stelselmatig tegenwicht geboden aan de niet zelden provinciaalse oriëntatie van de vaderlandse pers. Slechts zeer weinigen hebben de lezer er zo consequent aan herinnerd dat ze in de wereld leven, en niet in een dorp of op een eilandje. (…) De paradox van Hoflands zowel gedistantieerde als geëngageerde houding wordt opgelost in de subtiliteit en de souplesse van zijn virtuoze omgang met het woord.’ (fragmenten juryrapport)

Jury: Henk van Os, Jaap Goedegebuure, Sijbolt Noorda, Marja Pruis, Abram de Swaan
Deel deze pagina