MK Award (tot 2019) 2017

Peter Fengler

‘Duidelijk is dat bij de MK Award leeftijd noch discipline of medium als criterium een rol spelen. Kandidaten dienen in Nederland geboren of woonachtig te zijn en hun werk regelmatig in betekenisvolle presentaties te tonen. Los van afzonderlijke projecten of zelfs een geheel oeuvre focust de MK Award op het kunstenaarschap in de breedste zin. Het gaat om de ontwikkeling van de kunsten zelf, maar ook om de positie die de kunstenaar inneemt binnen het artistieke veld en om wat hij/zij daarmee betekent voor de rest van de samenleving. Peter Fengler opereert op het snijvlak van beeldende kunst en geluid. Met De Player heeft hij in Rotterdam een podium gecreëerd voor performance- en geluidskunst, waar hij naast ruimte voor eigen experimenten, deze ook gunt aan een breed netwerk van kunstenaars, ook en juist van jongere makers. In het verlengde van performances en geluidskunst neemt De Player met zijn publicatiefunctie ook stelling in de kwestie van het conserveren en documenteren van performances. Regelmatig flirt Peter Fengler met stromingen in de subcultuur die zich niets gelegen laten liggen aan de maatschappelijke eis van de relevantie van kunst. In tegendeel: Fengler gaat daar tegenin met authentiek, eigenzinnig en avontuurlijk werk op het snijvlak van visuele en geluidskunst. De jury ziet Fengler’s werk dan ook in lijn met de zin voor avontuur die Emmo Grofsmid en Karmin Kartowikromo – eigenaren van de voormalige MKgalerie en naamgevers van de MK Award – aan den dag legden en was daarom unaniem in haar keuze van de winnaar.' (fragment juryrapport)

Jury: Reyn van der Lugt, Gil & Moti, Adriana Gonzalez Hulshof, Berry Koedam, Vincent van Velsen

Deel deze pagina